18.08.2023

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол свиква заседание на комисията на 21.08.2023 г. от 16,30 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на заявление на обявен за избран общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощията.
 2. Разни
04.08.2023

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол свиква заседание на комисията на 07.08.2023 г. от 16,30 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощията.
 2. Разни
20.02.2020

Съобщение

            Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол свиква заседание на комисията на 21.02.2020 г. от 10,30 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

     1. Прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощията.

     2. Разни

04.11.2019

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 04.11.2019 г. от 16.00 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане заявление вх. № 150/04.11.2019 г. от Тихомир Йорданов Янакиев
 2. Разни
02.11.2019

Съобщение

            Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол свиква заседание на комисията на 03.11.2019 г. от 07,30 часа в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. „Аполония” № 34, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане решения за промени в съставите на секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. в Община Созопол
 2. Разни
02.11.2019

Съобщение

            Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол свиква заседание на комисията на 02.11.2019 г. от 13,00 часа в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. „Аполония” № 34, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Промени в съставите на секционните избирателни комисии
 2. Разглеждане на заявления от партии и коалиции за регистрация на застъпници на кандидатски листи за участие на втори тур на местните избори за кмет на община и кметове на кметства на 03.11.2019 г. в Община Созопол
 3. Допълване на Решение № 124-МИ/28.10.2019 г., Решение № 125-МИ/28.10.2019 г., Решение № 126-МИ/28.10.2019 г., Решение № 127-МИ/28.10.2019 г. Решение № 128-МИ/28.10.2019 г., Решение № 129-МИ/28.10.2019 г., Решение № 130-МИ/28.10.2019 г., Решение № 131-МИ/28.10.2019 г. и Решение № 132-МИ/28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Созопол
 4. Разни
28.10.2019

Съобщение

    Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 28.10.2019 г. от 14,00 часа, в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. „Аполония” № 34, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Определяне на резултатите от гласуването за кмет на Община Созопол, за кметове на кметства в Община Созопол и за общински съветници в Община Созопол в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в община Созопол
 2. Разни
26.10.2019

Съобщение

    Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 26.10.2019 г. от 13,30 часа, в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. „Аполония” № 34, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на заявления от партии и коалиции за регистрация на застъпници на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в община Созопол
 2. 2. Разни
25.10.2019

Съобщение

     Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 25.10.2019 г. от 12,30 часа, в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. „Аполония” № 34, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Промени в съставите на секционните избирателни комисии
 2. Разглеждане на заявления от партии и коалиции за регистрация на застъпници на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в община Созопол
 3. Разглеждане на постъпили жалби и сигнали
 4. Разни
23.10.2019

Съобщение

    Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 23.10.2019 г. от 15,00 часа, в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. „Аполония” № 34, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Промени в съставите на секционните избирателни комисии
 2. Разглеждане на заявления от партии и коалиции за регистрация на застъпници на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в община Созопол
 3. Упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия – Созопол (ОИК), които да подписват и подпечатват пликовете с протоколите на секционните избирателните комисии (СИК), за отчитане резултатите от местните избори за общински съветници и кметове в община Созопол, които ще се проведат на 27.10.2019 г., пликовете за предаване на печатите на СИК, протоколите за предаване на СИК на избирателните списъци и на изборните книжа и материалите за местните избори за общински съветници и кметове в община Созопол, които ще се проведат на 27.10.2019 г.
 4. 4. Разни
21.10.2019

Съобщение

    Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 21.10.2019 г. от 12,30 часа, в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. „Аполония” № 34, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Промени в съставите на секционните избирателни комисии
 2. Разни
18.10.2019

Съобщение

            Общинската избирателна комисия Созопол съобщава предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на Община Созопол, както следва:

            Със заповед на и.д. кмет на Община Созопол избирателна секция № 022100 003 със седалище и място на гласуване: училището и с адрес: гр. Созопол, ул. Иван Вазов № 2, е определена за секция, в която могат да гласуват избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Същата е оборудвана с рампа. В изборния ден ще бъде осигурено и надлежно обозначено достъпно място за паркиране на автомобилите на избиратели с увреждания до сградата, в която се намира посочената избирателна секция.

            Секция № 02 21 00 023 със седалище и място на гласуване: гр. Черноморец, клуб на пенсионера и с адрес: гр. Черноморец, пл. Черноморец № 3 е оборудвана с рампа. Всички избирателни секции на територията на Община Созопол с изключение на секция № 02 21 00 18 в с. Равадиново, се намират на партерния етаж на сградата, в която се помещават, и са в голяма степен достъпни за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

            Общинската администрация ще осигурява помощ в изборния ден на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, за което могат да се правят заявки в изборния ден и в периода от 21 до 27 октомври 2019 г. от 09.00 до 17.00 ч. на тел. 0550 257 03 и 0550 и 0550 2 57 23, както и в Центъра за административно и информационно обслужване на Община Созопол, намиращ се в административната сграда на общината в гр. Созопол на пл. Хан Крум № 2.

16.10.2019

Съобщение

    Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 16.10.2019 г. от 16.30 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на Жалба, подадена от Председателя на Общинския предизборен щаб на КП „БСП за България” – Созопол

    Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол определя заседанието да се ръководи от заместник-председателя на ОИК Албена Хаджийска.

15.10.2019

Съобщение

            Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол свиква заседание на комисията на 15.10.2019 г. от 12,30 часа в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. „Аполония” № 34, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Промени в съставите на секционните избирателни комисии
 2. Разглеждане заявления за регистрации на застъпници
 3. Разни.
11.10.2019

Съобщение

    Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 11.10.2019 г. от 12.30 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Одобряване предпечатните образци на протоколите на ОИК и на секционните избирателни комисии (СИК) за отчитане на резултатите от всеки вид избор в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. в община Созопол;
 2. Промени в съставите на СИК;
 3. Упълномощаване членове на ОИК, които да получат от съответната печатница, определена за област Бургас, хартиените бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. в община Созопол, и да съпровождат превозното средство, което ги превозва, до гр. Бургас.
 4. Разни
06.10.2019

Предпечатни образци на бюлетините

    Одобрени предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.:

29.09.2019

Съобщение

            Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол свиква заседание на комисията на 29.09.2019 г. от 13,00 часа в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. „Аполония” № 34, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Назначаване съставите на секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. в Община Созопол и утвърждаване на списък с резервни членове
 2. Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за всеки вид избор в Община Созопол в изборите на 27.10.2019 г.
 3. Одобряване тиража на бюлетините
 4. Одобряване образците на протоколи на ОИК и на секционните избирателни комисии  в общинаСозопол.
23.09.2019

Съобщение

    Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол свиква заседание на комисията на 24.09.2019 г. от 17,00 часа в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. „Аполония” № 34, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на предложения на партии и коалиции за регистрация на кандидатски листи за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в Община Созопол за участие в изборите за общински съветници и за кметове в Община Созопол на 27 октомври 2019 г.
 2. Определяне чрез жребий на реда за участие на партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи в ОИК – Созопол в изборите на 27 октомври 2019 в Община Созопол, в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ
23.09.2019

Съобщение

    Общинската избирателна комисия – Созопол съобщава, че на 24.09.2019 г. от 18,00 часа, в заседателната зала на Общинска избирателна комисия – Созопол, намираща се в сградата на Общински съвет – Созопол на адрес: гр. Созопол, ул. „Аполония” № 34, ще се извърши тегленето на жребий по чл. 196, ал. 3 от Изборния кодекс – за определяне поредността на участие на партиите и коалициите, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове в Община Созопол, насрочени за 27 октомври 2019 г., в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ.

    На тегленето на жребия могат да присъстват представители на партиите и коалициите, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., представители на регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ и представители на средствата за масово осведомяване.

23.09.2019

Съобщение

            Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол свиква заседание на комисията на 23.09.2019 г. от 13,00 часа в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. „Аполония” № 34, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на предложения на партии и коалици за регистрация на кандидатски листи за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в Община Созопол за участие в изборите за общински съветници и за кметове в Община Созопол на 27 октомври 2019 г.
 2. Насрочване провеждането на процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи в ОИК Созопол, в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019 г.
20.09.2019

Съобщение

     Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол свиква заседание на комисията на 20.09.2019 г. от 12,30 часа, в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. „Аполония” № 34, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Формиране и утвърждаване единните номера на избирателните секции в община Созопол
 2. Разглеждане на предложения на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за регистрация на кандидатски листи за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в Община Созопол, за участие в изборите за общински съветници и за кметове в Община Созопол на 27 октомври 2019 г.
17.09.2019

Съобщение

    Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 17.09.2019 г. от 13.30 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 

 1. Изменение на Решение № 9-МИ/14.09.2019 г. на ОИК Созопол.

 

    Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол определя заседанието да се ръководи от заместник-председателя на ОИК Албена Хаджийска.

16.09.2019

Съобщение

     Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 16.09.2019 г. от 16,00 часа, в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. „Аполония” № 34, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на заявления за регистрация в ОИК на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, за участие в изборите за общински съветници и кметове в Созопол на 27.10.2019 г. – в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства
15.09.2019

Съобщение

     Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 15.09.2019 г. от 16,00 часа, в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. „Аполония” № 34, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Разглеждане на заявления за регистрация в ОИК на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, за участие в изборите за общински съветници и кметове в Созопол на 27.10.2019 г. – в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства
14.09.2019

Съобщение

     Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 14.09.2019 г. от 16,30 часа, в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. „Аполония” № 34, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Приемане решение относно номерацията, сигнатурата и съдържанието на решенията и протоколите на ОИК
 2. Определяне мястото, където се помещава и работи ОИК
 3. Определяне начина и мястото на обявяване на приетите от ОИК решения
 4. Определяне броя на печатите на ОИК и определяне на член на ОИК, който съвместно с председателя да извърши маркирането им по уникален начин
 5. Определяне работно време на ОИК и работно време с граждани и организации
 6. Определяне начална и крайна дата и час за приемане на документи за регистрация в ОИК на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
 7. Вземане решение относно наемане на специалисти и технически сътрудници за подпомагане дейността на ОИК съгласно Решение на ЦИК № 616-МИ/15.08.2019 г.
 8. 8. Oпределяне на броя на мандатите за общински съветници за Община Созопол, които следва да бъдат разпределени в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 9. Определяне броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия /СИК/ и разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на Община Созопол, при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
 10. Разглеждане на заявления за регистрация в ОИК на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, за участие в изборите за общински съветници и кметове в Созопол на 27.10.2019 г. – в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства
13.09.2019

Съобщение

    Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 13.09.2019 г. от 17,00 часа, в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. „Аполония” № 34, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане заявление за регистрация в ОИК на партия за участие в изборите за общински съветници и кметове в Созопол на 27.10.2019 г., подадено от партия ДВИЖЕНИЕ 21  – в изборите за общински съветници

2. Разглеждане заявление за регистрация в ОИК на партия за участие в изборите за общински съветници и кметове в Созопол на 27.10.2019 г., подадено от партия ДВИЖЕНИЕ 21 – в изборите за кмет на община

3. Разглеждане заявление за регистрация в ОИК на партия за участие в изборите за общински съветници и кметове в Созопол на 27.10.2019 г., подадено от партия ДВИЖЕНИЕ 21  – в изборите за кметове на кметства

4. Определяне броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия /СИК/ и разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на Община Созопол, при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

12.09.2019

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СОЗОПОЛ СЪОБЩАВА, ЧЕ:

     Документи за регистрация в ОИК на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. се приемат в периода от13.09.2019 г. до 16.09.2019 г. включително, като в периода 13.09.2019 г. – 15.09.2019 г. се приемат всеки ден от 10,00 ч. до 16,30 ч., а на 16.09.2015 г. се приемат от 10,00 ч. до 17,00 ч. 

11.09.2019

Съобщение

     Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 11.09.2019 г. от 15,00 часа, в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. „Аполония” № 34, при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

 1. Oпределяне на броя на мандатите за общински съветници за Община Созопол, които следва да бъдат разпределени в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 2. Наемане на специалист – технически сътрудник, за подпомагане дейността на ОИК, съгласно Решение на ЦИК № 616-МИ/15.08.2019 г.
08.09.2019

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 08.09.2019 г. от 15.00 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 

 1. Приемане решение относно номерацията, сигнатурата и съдържанието на решенията и протоколите на ОИК
 2. Определяне мястото, където се помещава и работи ОИК
 3. Определяне начина и мястото на обявяване на приетите от ОИК решения
 4. Определяне броя на печатите на ОИК и определяне на член на ОИК, който съвместно с председателя да извърши маркирането им по уникален начин
 5. Определяне работно време на ОИК и работно време с граждани и организации
 6. Определяне начална и крайна дата и час за приемане на документи за регистрация в ОИК на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
 7. Вземане решение относно наемане на специалисти и технически сътрудници за подпомагане дейността на ОИК съгл. Решение на ЦИК № 616-МИ/15.08.2019 г.
 8. Разни

 

03.09.2019

Съобщение

       Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 04.09.2019 г. от 17.00 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 

 1. Приемане решение относно номерацията, сигнатурата и съдържанието на решенията и протоколите на ОИК
 2. Определяне мястото, където се помещава и работи ОИК
 3. Определяне начина и мястото на обявяване на приетите от ОИК решения
 4. Определяне броя на печатите на ОИК и определяне на член на ОИК, който съвместно с председателя да извърши маркирането им по уникален начин
 5. Определяне работно време на ОИК и работно време с граждани и организации
 6. Определяне начална и крайна дата и час за приемане на документи за регистрация в ОИК на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
 7. Вземане решение относно наемане на специалисти и технически сътрудници за подпомагане дейността на ОИК съгл. Решение на ЦИК № 616-МИ/15.08.2019 г.
 8. Разни
още съобщения

Календар

Решения

 • № 154-МИ / 21.08.2023

  относно: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощия

 • № 153-МИ / 21.08.2023

  относно: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощия

 • № 152-МИ / 07.08.2023

  относно: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощия

всички решения