02.11.2015

Съобщение

   Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол свиква заседание на комисията на 02.11.2015 г. от 17,00 ч. при следния дневен ред:

 

   Прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване на избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощията.

 

31.10.2015

Съобщение

   Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол свиква заседание на комисията на 31.10.2015 г. от 13,00 ч. при следния дневен ред: 

 1. Разглеждане на предложение от ПП ГЕРБ за регистрация на заместващ застъпник на кандидатската листа за кмет на кметство с. Индже войвода, за втори тур на изборите за кмет на кметство с. Индже войвода, община Созопол, който ще се проведе на 01.11.2015 г.
 2. Упълномощаване на членове на ОИК – Созопол, които да подписват и подпечатват пликовете с протоколите на СИК, за отчитане резултатите от втори тур на местните избори за кмет на кметство с. Индже войвода, община Созопол, който ще се проведе на 01.11.2015 г., пликовете за предаване на печата на СИК, протоколите за предаване на СИК на избирателните списъци и на изборните книжа за втория тур на местните избори за кмет на кметство с. Индже войвода, община Созопол, който ще се проведе на 01.11.2015 г.

 

28.10.2015

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол свиква заседание на комисията на 28.10.2015 г. от 13,00 ч. при следния дневен ред:

 

 1. Приемане решение за произвеждане на втори тур на местните избори за кмет на кметство с. Индже войвода, община Созопол
 2. Упълномощаване на членове на ОИК – Созопол, които да получат отпечатаните хартиени бюлетини за втори тур на изборите за кмет на кметство с.Индже войвода, община Созопол, област Бургас, който ще се проведе на 01.11.2015 г., от съответната печатница и да подпишат приемателно-предавателните протоколи

 

 

25.10.2015

Избирателна активност до 17.00 ч.

Общинската избирателна комисия - Созопол обявявя избирателната активност в община Созопол до 17.00 ч. на 25.10.2015 г., както следва: активност

24.10.2015

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол свиква заседание на комисията на 24.10.2015 г. от 10,00 ч. при следния дневен ред:

 

 1. Упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия – Созопол (ОИК), които да подписват и подпечатват пликовете с протоколите на секционните избирателните комисии (ОИК), за отчитане резултатите от местните избори за общински съветници и кметове в община Созопол, които ще се проведат на 25.10.2015 г., пликовете за предаване на печатите на СИК, протоколите за предаване на СИК на избирателните списъци и на изборните книжа и материалите за Националния референдум и местните избори за общински съветници и кмето в община Созопол, които ще се проведат на 25.10.2015 г.
 2. Разглеждане на предложения за промени в състава на СИК от ПП ДПС.

 

23.10.2015

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол свиква заседание на комисията на 23.10.2015 г. от 15,30 ч. при следния дневен ред:

 

 1. Разглеждане на заявление от партия ГЕРБ за регистрация на застъпник на кандидатската листа за кмет на кметство с. Индже войвода, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Созопол.
 2. 2. Разглеждане на заявление от партия ГЕРБ за регистрация на застъпник на кандидатската листа за кмет на кметство с. Крушевец, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Созопол.
 3. Разглеждане на заявление от партия ГЕРБ за регистрация на застъпници на кандидатската листа за кмет на кметство гр. Черноморец, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Созопол.
 4. Разглеждане на заявление от партия ГЕРБ за регистрация на застъпници на кандидатската листа за кмет на кметство с. Росен, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Созопол.
 5. Разглеждане на заявление от партия ГЕРБ за регистрация на застъпници на кандидатската листа за кмет на кметство с. Зидарово, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Созопол.
 6. Разглеждане на заявление от партия ГЕРБ за регистрация на застъпници на кандидатската листа за кмет на кметство с. Атия, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Созопол.
 7. Разглеждане на заявление от партия ГЕРБ за регистрация на застъпник на кандидатската листа за кмет на кметство с. Равадиново, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Созопол.
 8. Разглеждане на заявление от партия ГЕРБ за регистрация на застъпник на кандидатската листа за кмет на кметство с. Равна гора, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Созопол.
 9. Разглеждане на заявление от партия ГЕРБ за регистрация на застъпници на кандидатската листа за общински съветници, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Созопол.
 10. Разглеждане на заявление от партия ГЕРБ за регистрация на застъпници на кандидатската листа за кмет на община, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Созопол.
 11. Разглеждане на заявление от партия Движение за права и свободи за регистрация на застъпници на кандидатската листа за общински съветници, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Созопол.
 12. Промени в регистрация на застъпници на кандидатска листа за общински съветници на ПП Български Демократичен Център – регистрация на заместващ застъпник.
 13. Разглеждане на заявление от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” за регистрация на застъпници на кандидатската листа за общински съветници, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Созопол.
 14. Разглеждане на заявление от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” за регистрация на застъпници на кандидатските листи за кметове на кметства, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Созопол.
 15. Разглеждане на заявление от ПП ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ” за регистрация на застъпници на кандидатската листа за общински съветници, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Созопол.
 16. Разглеждане на заявление от КП „НАРОДЕН СЪЮЗ” за регистрация на застъпници на кандидатската листа за общински съветници, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Созопол.
 17. 17. Разглеждане на заявление от партия ГЕРБ за регистрация на застъпници на кандидатската листа за кмет на кметство с. Габър, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в община Созопол.

 

22.10.2015

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол свиква заседание на комисията на 22.10.2015 г. от 16.00 ч. при следния дневен ред:

1. Упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия Созопол, които да получат допълнително отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за общински съветници и кметове в община Созопол, които ще се проведат на 25.10.2015

2. Разни

 

21.10.2015

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол свиква заседание на комисията на 21.10.2015 г. от 14,00 ч. при следния дневен ред:

 

 1. Разглеждане на жалба – вх. №1/20.10.2015 г.
 2. Разглеждане на заявления за регистрация на застъпници
 3. Промени в състава на СИК
 4. Разни
19.10.2015

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол свиква заседание на комисията на 20.10.2015 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 1. Промени в състава на СИК
 2. Регистриране на заместващи застъпници
 3. Приемане решение за одобряване на образец на Бланка-чернова за отчитане на преференциите от гласуването на общински съветници, в изборите в община Созопол на 25.10.2015 г.
 4. Разни
19.10.2015

Съобщение

    Във връзка с обучението на членовете на секционните избирателни комисии и с оглед разясняване правата на гражданите относно гласуването с бюлетини по видове избори на територията на Община Созопол, Общинската избирателна комисия – Созопол публикува по-долу сканирани копия от одобрените предпечатни образци на бюлетини за гласуване в отделните видове избори в Община Созопол:

Общински съветници, Кмет на община, Кмет на с. Атия, Кмет на гр. Черноморец, Кмет на с. Габър, Кмет на с. Индже войвода, Кмет на с. Крушевец, Кмет на с. Равадиново, Кмет на с. Равна гора, Кмет на с. Росен, Кмет на с. Зидарово

17.10.2015

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол свиква заседание на комисията на 17.10.2015 г. от 16.00 ч. при следния дневен ред:

 1. Провеждане обучение на СИК
 2. Промени в състава на СИК
 3. 3. Разни
17.10.2015

Съобщение

            Общинската избирателна комисия Созопол съобщава предприетите мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на територията на Община Созопол, както следва:

            Със заповед на кмета на Община Созопол избирателна секция № 02 21 00 003 със седалище и място на гласуване: училището и с адрес: гр. Созопол, ул. Иван Вазов № 2, е определена за секция, в която могат да гласуват избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Същата е оборудвана с рампа. В изборния ден ще бъде осигурено и надлежно обозначено достъпно място за паркиране на автомобилите на избиратели с увреждания до сградата, в която се намира посочената избирателна секция.

            Секция № 02 21 00 023 със седалище и място на гласуване: гр. Черноморец, клуб на пенсионера и с адрес: гр. Черноморец, пл. Черноморец № 3 е оборудвана с рампа. Всички избирателни секции на територията на Община Созопол с изключение на секция № 02 21 00 18 в с. Равадиново, се намират на партерния етаж на сградата, в която се помещават, и са в голяма степен достъпни за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

            Общинската администрация ще осигурява помощ в изборния ден на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, за което могат да се правят заявки в изборния ден и в периода от 19 до 24 октомври 2015 г. от 09.00 до 17.00 ч. на тел. 0550 257 03 и 0550 и 0550 2 57 23, както и в Центъра за административно и информационно обслужване на Община Созопол, намиращ се в административната сграда на общината в гр. Созопол на пл. Хан Крум № 2.

14.10.2015

Съобщение

   Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол свиква заседание на комисията на 14.10.2015 г. от 15.30 ч. при следния дневен ред:

 1. Регистриране на застъпници на кандидатската листа за кмет на община Созопол на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
 2. Регистриране на застъпници на кандидатската листа за общински съветници на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
 3. Регистриране на застъпници на кандидатски листи на кметове на кметства на БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
 4. Упълномощаване на членове на ОИК – Созопол, които да получат отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за общински съветници и кметове в община Созопол, които ще се проведат на 25.10.2015 г., от съответната печатница и да подпишат приемателно-предавателните протоколи
01.10.2015

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол свиква заседание на комисията на 02.10.2015 г. от 15.30 ч. при следния дневен ред:

 1. Утвърждаване образец на бюлетината за всеки отделен вид избор
 2. Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за всеки отделен вид избор
 3. Потвърждаване предпечатните образци на бюлетините
 4. Разни
30.09.2015

Съобщение

   Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол свиква заседание на комисията на 01.10.2015 г. от 15.00 ч. при следния дневен ред:

 1. Установяване резултатите от проверката на кандидатските листи
 2. Утвърждаване образец на бюлетината за всеки отделен вид избор
 3. Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за всеки отделен вид избор
 4. Потвърждаване предпечатните образци на бюлетините
 5. Разни
29.09.2015

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол свиква заседание на комисията на 29.09.2015 г. от 16.30 ч. при следния дневен ред:

 1. Назначаване съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. в Община Созопол и утвърждаване на списък с резервни членове 2. Установяване резултатите от проверката на кандидатските листи
 2. Утвърждаване образец (съдържание по отношение на имената и номерата на регистрираните партии и коалиции и техните кандидатски листи) на бюлетината за всеки отделен вид избор.
 3. Разни
28.09.2015

Съобщение

   Във връзка с предстоящото назначаване на членовете на секционните избирателни комисии (СИК) в изборен район 0221 – Созопол и утвърждаване списъците на резервните членове, Общинската избирателна комисия Созопол приканва партиите и коалициите, участвали в консултациите при кмета на общината и предложили членове на СИК, да се уверят, че за всеки предложен от тях член са изпълнени изискванията на закона (чл. 95 и чл. 96 във вр. с чл. 66 от Изборния кодекс) и в частност – че предложен член на СИК не може да бъде съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за съответен вид избор. Отсъствието на обстоятелства, водещи до несъвместимост, партиите и коалициите следва да установят чрез изискване предложеният за член на СИК да подпише декларация или по друг избран от съответната партия или коалиция подходящ начин. Партиите и коалициите следва да представят списък с резервни членове на СИК, както и да предложат замяната на вече посочен от тях кандидат с друг при установяване на несъвместимост.

27.09.2015

График за 24-часови дежурства на членовете на ОИК Созопол за периода 28-30 септември 2015 г.

 

Дата/период

Дежурни

Телефон

28.09.2015 г.

 

 

00.00-09.00 ч.

Виржиния Хайк

Петър Чапевов

0897013256

0897013258

09.00 – 13.00 ч.

Янко Костадинов

Мария Славова

Иванка Петрова

Наджие Хасанова

0897013259

0897013257

0897013257

0897013257

13.00 – 17.00 ч.

Петър Чапевов

Иванка Петрова

Красиана Манолакиева

Емилия Жавова

0897013258

0897013257

0897013257

0897013257

17.00-24.00 ч.

Виржиния Хайк

Янко Костадинов

0897013256

0897013259

 

 

 

29.09.2015 г.

 

 

00.00-09.00 ч.

Виржиния Хайк

Янко Костадинов

0897013256

0897013259

09.00 – 13.00 ч.

Петър Чапевов

Иванка Петрова

Емилия Жавова

Мария Славова

0897013258

0897013257

0897013257

0897013257

13.00 – 17.00 ч.

Янко Костадинов

Николина Зафирова

Емилия Жавова

Гана Бък

0897013259

0897013257

0897013257

0897013257

17.00-24.00 ч.

Виржиния Хайк

Петър Чапевов

0897013256

0897013258

 

 

 

30.09.2015 г.

 

 

00.00-09.00 ч.

Виржиния Хайк

Петър Чапевов

0897013256

0897013258

09.00 – 13.00 ч.

Янко Костадинов

Емилия Жавова

Гана Бък

Николина Зафирова

Мария Славова

0897013259

0897013257

0897013257

0897013257

0897013257

 

13.00 – 17.00 ч.

 

Петър Чапевов

Емилия Жавова

Гана Бък

0897013258

0897013257

0897013257

17.00-24.00 ч.

Виржиния Хайк

Янко Костадинов

0897013256

0897013259

 

27.09.2015

Съобщение

   Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол свиква заседание на комисията на 28.09.2015 г. от 16.30 ч. при следния дневен ред:

 1. Установяване резултатите от проверката на кандидатските листи
 2. Утвърждаване образец (съдържание по отношение на имената и номерата на регистрираните партии и коалиции и техните кандидатски листи) на бюлетината за всеки отделен вид избор.
 3. 3. Разни
27.09.2015

Съобщение

   Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол свиква заседание на комисията на 27.09.2015 г. от 16.30 ч. при следния дневен ред:

 1. Установяване резултатите от проверката на кандидатските листи
 2. Упълномощаване на двама членове на ОИК да управляват усъвършенствания електронен подпис за изпълнение разпореденото с Решение № 2260-МИ/18.09.2015 г. на ЦИК
 3. Утвърждаване образец (съдържание по отношение на имената и номерата на регистрираните партии и коалиции и техните кандидатски листи) на бюлетината за всеки отделен вид избор.
 4. Разни

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 143-МИ / 02.11.2015

  относно: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване на избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощията

 • № 142-МИ / 01.11.2015

  относно: Избиране на кмет на кметство с. Индже войвода, община Созопол

 • № 141-МИ / 31.10.2015

  относно: упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия – Созопол, които да подписват и подпечатват пликовете с протоколите на СИК, за отчитане резултатите от втория тур на местните избори за кмет на кметство с. Индже войвода, община Созопол, който ще се проведе на 01.11.2015 г., пликовете за предаване на печата на СИК, протоколите за предаване на СИК на избирателните списъци и на изборните книжа и материалите за втория тур на местните избори за кмет на кметство с. Индже войвода, община Созопол, който ще се проведе на 01.11.2015 година

всички решения