15.01.2024

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 15.01.2024 г. от 15.00 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

Т. единствена: Приемане решение по повод постъпило уведомление от Андрей Златков Николов – избран за общински съветник от листата на „БСП за България“ /КП „БСП за България, „Политическа партия МИР”, „Политическа партия Български гласъ”/, че е назначен за заместник-кмет на Община Созопол

08.12.2023

Решение по делото за оспорване на решението на ОИК Созопол за избор на общински съветници в местните избори на 29.10.2023 г.

Общинската избирателна комисия Созопол съобщава, че Административен съд - Бургас с Решение от 07.12.2023 г., постановено по адв. д. № 2034/2023 г., отхвърли подадените жалби слещу Решение № 137-МИ/30.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия Созопол за избиране на общински съветници и потвърди решението на ОИК. Решението на съда подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

Текстът на решението можете да идтеглите оттук: https://legalacts.justice.bg/Search/Details?actId=vLWtm4Xyh71D2rOE9HLtgg%3D%3D .

 

15.11.2023

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия – Созопол свиква заседание на комисията на 16.11.2023 г. от 12,00 часа в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. „Аполония” № 34, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане решения относно организацията на работата на експертите по експертизата, назначената от Административен съд - Бургас по адм. д. № 2034/2023 г.
 2. Разни
12.11.2023

Съобщение относно премахване на агитационни материали

Премахване на агитационни материали на територията на ОИК Созопол

Общинска избиратeлна комисия Созопол указва на  всички партии и коалициии, че в 7-дневен срок след изборния ден  трябва да премахнат поставените от тях агитационни материали.

Общинска избирателна комисия напомня, че на основание чл. 472, ал. 1 от Изборния кодекс при неизпълнение на задължението за премахване на агитационните материали  на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 до 5000 лв.

07.11.2023

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 07.11.2023 г. от 16.00 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

1. Запознаване с мотивите на Решение от 06.11.2023 г., постановено по адм. д. № 1996/2023 г. на Адм. съд - Бургас и формиране на становище относно действията на ОИК за по-нататъшни действия

2. Разни

04.11.2023

Съобщение - ВАЖНО

ОИК -Созопол съобщава , че на изборите за кметове на кметства в гр. Черноморец, с. Росен, с. Равадиново и с. Крушевец, на 05.11.2023г. ще се гласува както с  с хартиени бюлетини, така и с машини за гласуване.

04.11.2023

Съобщение

Заместник-председателя на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) – Иванка Кирязова-Кожухарова свиква заседание на комисията на 04.11.2023 г. от 16.00 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане предложения за промени в  съставите на секционните избирателни комисии за изборите за кметове на кметства: с. Крушевец, с. Равадиново, с. Росен, гр. Черноморец на втория тур на 05.11.2023 г. в Община Созопол
 2. Разглеждане на предложения за регистрация на заместващи застъпници на кандидатски листи за кметове на кметства на партии, коалиции и местна коалиция за втория тур на местните избори в Община Созопол на 05.11.2023 г.
 3. Разни
03.11.2023

Съобщение

Заместник-председателя на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) – Иванка Кирязова-Кожухарова свиква заседание на комисията на 03.11.2023 г. от 16.00 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане предложения за промени в  съставите на секционните избирателни комисии за изборите за кметове на кметства: с. Крушевец, с. Равадиново, с. Росен, гр. Черноморец на втория тур на 05.11.2023 г. в Община Созопол
 2. Разглеждане на предложения за регистрация на заместващи застъпници на кандидатски листи за кметове на кметства на партии, коалиции и местна коалиция за втория тур на местните избори в Община Созопол на 05.11.2023 г.
 3. Разни

 

01.11.2023

Предпечатни образци на бюлетините за гласуване в Община Созопол в изборите за кметове на кметства, насрочени за 05.11.2023г.

 

 

 

 

 

 

01.11.2023

Съобщение

Заместник-председателя на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) – Иванка Кирязова-Кожухарова свиква заседание на комисията на 01.11.2023 г. от 16.00 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане предложения за промени в  съставите на секционните избирателни комисии за изборите за кметове на кметства: с. Крушевец, с. Равадиново, с. Росен, гр. Черноморец на втория тур на 05.11.2023 г. в Община Созопол
 2. Разглеждане на постъпили писма
 3. Разглеждане на постъпили преписки от РУ на МВР – Созопол
 4. Разни
29.10.2023

Съобщение- УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ НА СИК ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

 

 

ДО ВСИЧКИ СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, В КОИТО Е ОТМЕНЕНО ГЛАСУВАНЕТО С МАШИНА

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с писмо на ЦИК, Ви указваме следното:

-         В протокол за избор на общински съветници Приложение 101 МИ

1.     НЕ ПОПЪЛВАТЕ от стр. 10 до стр. 16, включително.

2.     Числото по т.3 е равно на числото по т.5

-         В протокол за избор на кмет на община и кмет на кметство Приложение 103 МИ

1.     НЕ ПОПЪЛВАТЕ от стр. 5 до стр. 6, включително.

2.     Числото по т.3 е равно на числото по т.5

Всички останали указания във връзка с попълването на протоколите запазват своето действие.

 

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Съобщение

Заместник-председателя на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) – Иванка Кирязова-Кожухарова свиква заседание на комисията на 28.10.2023 г. от 11.30 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Начин на гласуване в  изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Созопол и непредоставяне на ролките специализирана хартия за машинно гласуване
 2. Разглеждане на заявления от партии, коалиции и местна коалиция за регистрация на застъпници на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. в община Созопол
 3. Разглеждане предложения за промени в  съставите на секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. в Община Созопол
 4. Списъци на упълномощени представители на партии/коалиции/местна коалиция в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г
 5. Разни

 

 

28.10.2023

Съобщение

ВАЖНО!!!
На изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и на евентуален втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г. гласуването във всички избирателни секции се произвежда само с хартиени бюлетини, съгласно Решение № 2819/27.10.2023 г. на ЦИК.!!!

27.10.2023

Съобщение

Заместник-председателя на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) – Иванка Кирязова-Кожухарова свиква заседание на комисията на 27.10.2023 г. от 16.00 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Одобряване на бланки-чернова за отразяване на резултатите от преброяване на предпочитания /преференции/ при произвеждане на изборите за общински съветници на 29.10.2023 г.
 2. Разглеждане предложения за промени в  съставите на секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. в Община Созопол
 3. Разглеждане на заявления от партии, коалиции и местна коалиция за регистрация на застъпници на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. в община Созопол
 4. Списъци на упълномощени представители на партии/коалиции/местна коалиция в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.
 5. Разни
27.10.2023

Съобщение за публикувани електронни протоколи

ОИК Созопол уведомява членовете на секционни комисии, че на интернет-страницата на ЦИК са качени електронни протоколи за различните видове избори.

26.10.2023

Съобщение

Заместник-председателят на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) - Иванка Кирязова-Кожухарова свиква заседание на комисията на 26.10.2023 г. от 15.00 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на постъпили преписки от РУ на МВР – Созопол
 2. Разглеждане предложения за промени в  съставите на секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. в Община Созопол
 3. Разни
24.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол (ОИК) свиква заседание на комисията на 24.10.2023 г. от 15.00 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на предложения за промени в съставите на секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. в Община Созопол
 2. Упълномощаване на член на ОИК за получаване на хартиените бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. в община Созопол и на други материали от Областна администрация – Бургас
 3. Разни
23.10.2023

Съобщение

Председателят на Общинската избирателна комисия Созопол свиква заседание на комисията на 23.10.2023 г. от 13.00 ч. в сградата на Общински съвет – Созопол, намираща се в гр. Созопол, ул. Аполония № 34, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане предложения за промени в  съставите на секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. в Община Созопол
 2. Разни
22.10.2023

Съобщение относно Регистрация на упълномощени представители на партии, коалиции и местни коалиции

        ОИК СОЗОПОЛ  информира участниците в изборите за общински съветници и за кметове, че крайният срок за регистрация на представители на партии,  коалиции и местни коалиции е до 17:00 ч. на 28 октомври 2023 г.

Регистрацията на представителите се извършва съгласно Решение 2664-МИ/13.10.2023г. на ЦИК

За регистрация на представители всяка партия, коалиция и местна коалиция подава: следните документи: 

 • Списък на хартиен носител на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден, като списъкът съдържа: номер по ред, три имена на представителя , ЕГН и номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице. – Приложение към Решение № 2664-МИ от 13.10.2023г.
 • Списък на технически носител в Ексел формат , който съдържа: номер по ред, три имена на представителя , ЕГН и номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице

Внимание: общият брой на упълномощените представители не може да надвишава броя на избирателните секции в община Созопол - 21

       Заявлението от партия, коалиция или местна коалиция се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 163-МИ / 15.01.2024

  относно: констатиране предсрочно прекратяване правомощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в съответната листа кандидат

 • № 162-МИ / 16.11.2023

  относно: Приемане решения относно организацията на работата на експертите по експертизата, назначената от Административен съд - Бургас по адм. д. № 2034/2023 г.

 • № 161-МИ / 07.11.2023

  относно: Решение от 06.11.2023 г., постановено по адм. д. № 1996/2023 г. на Адм. съд – Бургас

всички решения