Общинска избирателна комисия Созопол


РЕШЕНИЕ
№ 137-МИ
Созопол, 02.11.2019

ОТНОСНО: Регистриране на предложени от ПП ГЕРБ застъпници на кандидатските листи за кмет на община Созополи за кмет на кметство гр. Черноморец за участие на втори тур на местните избори за кмет на община и кмет н а кметство- гр. Черноморец на 03.11.2019 г. в община Созопол

 Постъпило е заявление от ПП ГЕРБ, с вх. № 15./01.11.2019  г. от Входящия регистър на ОИК – Созопол за предложени за регистрация застъпници, за регистрация на застъпници на кандидатските листи за кмет на Община Созопол и за кмет на кметство гр. Черноморец, за участие на втори тур на местните избори за кмет на община и кмет на кметство-гр. Черноморец на 03.11.2019 г. в община Созопол.

Към заявлението са приложени заявление, пълномощно и списък на застъпниците за кмет на Община Созопол – на хартиен носител и в електронен вид.

След като констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 118, във връзка с чл. 117, ал. 4 и ал. 5 от Изборния кодекс, на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс, и като съобрази указанията, дадени с Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, и въз основа на подадените документи, Общинската избирателна комисия – Созопол

РЕШИ:

 1. Регистрира застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ за кмет на Община Созопол, за участие на втори тур на местните избори за кмет на община Созопол на 03 ноември 2019 г., както следва:

 

По

Ред

Собствено, бащино и фамилно име

на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

1

Петя Панайотова Павлова

**********

2

Станислав Костадинов Губеров

**********

3

Друми Георгиев Друмев

**********

4

Георги Атанасов Щерев

**********

5

Кирил Кирилов Кирязов

**********

6

Ценко Николаев Жеков

**********

7

Димо Николов Калудов

**********

8

Цветелин Георгиев Георгиев

**********

9

Георги Георгиев Щерев

**********

10

Елеонора Димова Качикова

**********

11

Симеон Стоянов Георгиев

**********

12

Огнян Георгиев Райнов

**********

13

Атанас Стайков Стаматов

**********

14

Дафина Иванова Николова

**********

15

Станка Димитрова Димитрова

**********

 

16

Иван Стоянов Христов

**********

17

Симеон Иванов Иванов

**********

18

Илия Райчев Тодоров

**********

19

Валентина Рускова Стефанова

**********

20

Мария Иванова Богоева

**********

21

Ангелина Стоянова Димитрова

**********

 

 1. Регистрира застъпници на ПП“ГЕРБ“ на кандидатска листа за кмет на гр. Черноморец за участие в изборите за кмет на кметство гр. Черноморец на 03.11.2019 г., както следва:

 

№ СИК

Три имена

ЕГН

22100022

Таня Тодорова Чолакова

**********

22100023

Калина Иванова Иванова

**********

 

 1. УКАЗВА на регистрираното като застъпник лице следното:

3.1. Застъпникът има право:

 • подпомага кандидатите от кандидатската листа на партия, коалиция или инициативен комитет в изборния район (района) и да представлява техните интереси;
 • присъства на заседанията на избирателните комисии;
 • присъства при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;
 • присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;
 • присъства в изборното помещение по време на гласуването;
 • присъства в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;
 • присъства при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии;
 • получи срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район (район);
 • подава жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

3.2. На заседанията на комисиите може да присъства само един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция или инициативен комитет, а при избори за общински съветници и за кметове кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия или коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник.

3.3. Застъпникът не може да бъде придружител.

3.4. От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите застъпникът има качество на длъжностно лице по смисъла на чл.93, ал.1, буква „б" от Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидатската листа е заличена, заличаването е в сила и за неговите застъпници.

3.5. Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от участие в изборния ден с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.

3.6. От регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите застъпниците се легитимират с издаденото им удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.

 

 1. Разпорежда на регистрираните като застъпници лица да се издадат съответните удостоверения по образец, утвърден от Централната избирателна комисия.

Регистрираните като застъпници лица да бъдат вписани в Публичния регистър на застъпниците.

Препис от решението да се обяви на информационното табло и да се публикува на електронната страница на Общинска избирателна комисия – Созопол.

 1. Предвид регистрацията на новия списък по т.І.1. на застъпници на кандидатската листа за кмет на Община Созопол за втори тур на местните избори на 03.11.2019 г., регистрацията на застъпници на кандидатската листа за кмет на община, извършена с Решение №106-МИ/25.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Созопол да се счита за изгубила действие, а удостоверенията на застъпниците, издадени въз основа на цитираното решение на ОИК – Созопол, се анулират.

Указва на представителите на ПП ГЕРБ, както и на лицата, на които са издадени анулираните удостоверения по предходния абзац от настоящото решение, че анулираните удостоверения не  могат  да бъдат използвани като документи, легитимиращи застъпници на втория тур на местните избори в Община Созопол на 03.11.2019 г.

 

 

Решението може да бъде оспорено в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

           

Председател: Виржиния Хайк Караджиян

Секретар: Костадина Ганчева Хрусанова

* Публикувано на 02.11.2019 в 20:40 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 151-МИ / 21.02.2020

  относно: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощията

 • № 150-МИ / 04.11.2019

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от списъка с избраните общински съветници и oбявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

 • № 149-МИ / 04.11.2019

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от списъка с избраните общински съветници и oбявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

всички решения