Общинска избирателна комисия Созопол


РЕШЕНИЕ
№ 152-МИ
Созопол, 07.08.2023

ОТНОСНО: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощия

            В Общинска избирателна комисия – Созопол (ОИК) е постъпило заявление от Панайот Василев Рейзи – обявен с Решение № 132-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК – Созопол за избран общински съветник от листата на ПП Съюз на демократичните сили, отправено чрез Председателя на Общински съвет – Созопол, рег. № 535/04.08.2023 г. по описа на Общински съвет Созопол, с което моли да му бъдат прекратени правомощията като общински съветник, считано от 04.08.2023 г. В ОИК Созопол  е постъпило още писмо от КПКОНПИ изх. № ЦУ5150 #21/02.08.2023 г., ведно с приложени към него влезли в сила решение на същия орган, потвърдено от Бургаския окръжен съд и  от Върховния адм. съд, с което се установява конфликт на интереси по отн. на същия общински съветник. В ОИК – Созопол е постъпило още писмо от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол изх. № 37-00-24/03.08.3023 г., с което комисията е уведомена за същите обстоятелства, за които я уведомява КПКОНПИ с изразено становище относно необходимост от изразяване становище/приемане на решение от страна на ОИК.

            Общинската избирателна комисия – Созопол, като установи, че са налице обстоятелствата по чл. 30, ал. 4, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация – подадена оставка чрез председателя на Общински съвет – Созопол до Общинска избирателна комисия – Созопол за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник от ПП Съюз на демократичните сили – Панайот Василев Рейзи и като съобрази обстоятелствата, установени с горепосочените решения на КПКОНПИ и с решенията на Бургаския административен съд и Върховния адм. съд, намира, че са прекратени пълномощията на Панайот Василев Рейзи като общинския съветник в Общински съвет – Созопол от листата на ПП Съюз на демократичните сили. ОИК Созопол, като взе предвид още получените на местните избори за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г. в Община Созопол, действителни гласове и преференции, отразени  съответно в Решение № 132-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК – Созопол и в Обобщена справка за получените преференции, изготвена от Информационно обслужване АД, от които е видно, че следващият кандидат в листата на ПП Съюз на демократичните сили за общински съветници е Стоьо Минчев Недин, на основание чл.  30, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс, по реда на чл. 85, ал. 4 и 6 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия – Созопол

Р Е Ш И:

            Обявява за избран за общински съветник в Общински съвет – Созопол следващия в листата кандидат от ПП Съюз на демократичните сили – Стоьо Минчев Недин с ЕГН ххх.

            Решението може да бъде оспорено пред Административен съд – Бургас в 7-дневен срок от обявяването му по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

            Препис от настоящото решение да бъде изпратено на председателя на Общинския съвет – Созопол в тридневен срок от влизането му в сила.

Зам. председател: Николай Панчев Чампаров

За секретар: Гана Райкова Бък

За секретар: Евелина Георгиева Кючукова

За секретар: Емилия Димитрова Жавова

За секретар: Красиана Георгиева Манолакиева

За секретар: Марияна Стойкова Стойчева

За секретар: Николина Миткова Зафирова

* Публикувано на 10.08.2023 в 14:27 часа

Свързани решения:

132-МИ/28.10.2019

153-МИ/21.08.2023

Календар

Решения

  • № 154-МИ / 21.08.2023

    относно: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощия

  • № 153-МИ / 21.08.2023

    относно: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощия

  • № 152-МИ / 07.08.2023

    относно: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощия

всички решения