Общинска избирателна комисия Созопол


РЕШЕНИЕ
№ 153-МИ
Созопол, 21.08.2023

ОТНОСНО: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощия

              В Общинска избирателна комисия – Созопол (ОИК) е постъпило заявление от Стоьо Минчев Недин – обявен с Решение № 152-МИ от 07.08.2023 г. на ОИК – Созопол за избран общински съветник от листата на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, с което заявява, че отказва да положи клетва и да встъпи в длъжност като общински съветник.

            Общинската избирателна комисия – Созопол, като установи, че Стоьо Минчев Недин не е положил клетва като общински съветник, респективно, по арг. от чл. 30, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация правомощия за него като общински съветник не са възникнали, и като взе предвид още получените на местните избори за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г. в Община Созопол, действителни гласове и преференции, отразени  съответно в Решение № 132-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК – Созопол и в Обобщена справка за получените преференции, изготвена от Информационно обслужване АД, от които е видно, че следващият кандидат в листата на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ за общински съветници е Станислав Костадинов Губеров, на основание чл.  30, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс, по реда на чл. 85, ал. 4 и 6 от Изборния кодекс,

Р Е Ш И:

            Обявява за избран за общински съветник в Общински съвет – Созопол следващия в листата кандидат от ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ – Станислав Костадинов Губеров с ЕГН  xxxxxx.

            Решението може да бъде оспорено пред Административен съд – Бургас в 7-дневен срок от обявяването му по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.        

            Препис от настоящото решение да бъде изпратен на председателя на Общинския съвет – Созопол в тридневен срок от влизането му в сила.

 

Председател: Виржиния Хайк Караджиян

За секретар: Гана Райкова Бък

За секретар: Диляна Вълева Маринчева

За секретар: Евелина Георгиева Кючукова

За секретар: Емилия Димитрова Жавова

За секретар: Красиана Георгиева Манолакиева

За секретар: Марияна Стойкова Стойчева

За секретар: Николина Миткова Зафирова

* Публикувано на 22.08.2023 в 09:21 часа

Свързани решения:

152-МИ/07.08.2023

Календар

Решения

  • № 154-МИ / 21.08.2023

    относно: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощия

  • № 153-МИ / 21.08.2023

    относно: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощия

  • № 152-МИ / 07.08.2023

    относно: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощия

всички решения