Общинска избирателна комисия Созопол


РЕШЕНИЕ
№ 154-МИ
Созопол, 21.08.2023

ОТНОСНО: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощия

            В Общинска избирателна комисия – Созопол (ОИК) е постъпило заявление, подадено чрез председателя на Общински съвет Созопол, от Стилияна Здравкова Николова - обявена с Решение № 149-МИ от 04.11.2019 г. на ОИК – Созопол за избран общински съветник от листата на КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, с което подава оставка като общински съветник.

            Общинската избирателна комисия – Созопол, като установи, че е налице хипотезата на чл. 30, ал. 4, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация – подадена оставка чрез председателя на Общински съвет – Созопол до Общинска избирателна комисия – Созопол, при което правомощията на Стилияна Здравкова Николова като общински съветник са прекратени,  и като взе предвид още получените на местните избори за общински съветници и кметове, проведени на 27.10.2019 г. в Община Созопол, действителни гласове и преференции, отразени  съответно в Решение № 132-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК – Созопол и в Обобщена справка за получените преференции, изготвена от Информационно обслужване АД, от които е видно, че следващият кандидат в листата на КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за общински съветници е Хриска Калоянова Костадинова, на основание чл. 30, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс, по реда на чл. 85, ал. 4 и 6 от Изборния кодекс,

Р Е Ш И:

            Обявява за избран за общински съветник в Общински съвет – Созопол следващия в листата кандидат от КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ  - Хриска Калоянова Костадинова с ЕГН xxxxx.

            Решението може да бъде оспорено пред Административен съд – Бургас в 7-дневен срок от обявяването му по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

            Препис от настоящото решение да бъде изпратен на председателя на Общински съвет – Созопол в тридневен срок от влизането му в сила.

Председател: Виржиния Хайк Караджиян

За секретар: Гана Райкова Бък

За секретар: Диляна Вълева Маринчева

За секретар: Евелина Георгиева Кючукова

За секретар: Емилия Димитрова Жавова

За секретар: Красиана Георгиева Манолакиева

За секретар: Марияна Стойкова Стойчева

За секретар: Николина Миткова Зафирова

* Публикувано на 22.08.2023 в 09:34 часа

Свързани решения:

149-МИ/04.11.2019

Календар

Решения

  • № 154-МИ / 21.08.2023

    относно: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощия

  • № 153-МИ / 21.08.2023

    относно: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощия

  • № 152-МИ / 07.08.2023

    относно: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощия

всички решения