Общинска избирателна комисия Созопол


РЕШЕНИЕ
№ 149-МИ
Созопол, 04.11.2019

ОТНОСНО: Заличаване на обявен за избран общински съветник от списъка с избраните общински съветници и oбявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

В Общинска избирателна комисия – Созопол е постъпило заявление с вх. № 151/04.11.2019 г. от Румен Георгиев Димитров, с което същият заявява, че се отказва от мандата си на общински съветник, получен след изборите за местни органи на управление от 27.10.2019 г., тъй като е избран за кмет на кметство с. Атия на балотажа, проведен на 03.11.2019 г

Общинската избирателна комисия – Созопол съобрази, че със свое Решение № 132-МИ от 28.10.2019 г. е обявила Румен Георгиев Димитров за избран за общински съветник от кандидатската листа на КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ. Предвид изричния отказ на лицето да встъпи в правомощията на общински съветник, следва да бъде обявен за избран следващият кандидат от листата на КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, а именно: Стилияна Здравкова Николова.

            Общинската избирателна комисия – Созопол, като взе предвид получените на местните избори за общински съветници, проведени на 27.10.2019 г. в община Созопол, действителни гласове за кандидатската листа на КП БСП за България, както и получените от кандидатите преференции, отразени в протокола на Общинска избирателна комисия Созопол за избор на общински съветници от 28.10.2019 г.,  и в обобщената справка за гласуване с отчетените преференции, изготвена от Информационно обслужване АД, на основание чл. 87, ал. 1, т. 26, чл. 454, ал. 1 и ал. 3 и чл. 453, ал. 5 от Изборния кодекс, и по реда на чл. 85, ал. 4 и 6 от Изборния кодекс,

Р Е Ш И:

 1. Заличава Румен Георгиев Димитров от списъка на обявените с Решение № 132-МИ от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Созопол за избрани общински съветници.
 2. Обявява за избран за общински съветник следващия в кандидатската листа за общински съветници на КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ кандидат Стилияна Здравкова Николова, с ЕГН …………………...

 

Решението може да бъде оспорено пред Административен съд – Бургас в 7-дневен срок от обявяването му по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

Председател: Виржиния Хайк Караджиян

Зам. председател: Албена Тонева Хаджийска

Зам. председател: Николай Панчев Чампаров

Секретар: Костадина Ганчева Хрусанова

За секретар: Гана Райкова Бък

За секретар: Диляна Вълева Маринчева

За секретар: Евелина Георгиева Кючукова

За секретар: Емилия Димитрова Жавова

За секретар: Камелия Стамова Гамартиева

За секретар: Красиана Георгиева Манолакиева

За секретар: Марияна Стойкова Стойчева

За секретар: Николина Миткова Зафирова

За секретар: Петя Георгиева Атанасова

* Публикувано на 04.11.2019 в 17:30 часа

Свързани решения:

154-МИ/21.08.2023

Календар

Решения

 • № 154-МИ / 21.08.2023

  относно: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощия

 • № 153-МИ / 21.08.2023

  относно: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощия

 • № 152-МИ / 07.08.2023

  относно: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощия

всички решения