Общинска избирателна комисия Созопол


РЕШЕНИЕ
№ 98-МИ
Созопол, 23.10.2019

ОТНОСНО: Регистриране на предложен от ПП ВОЛЯ застъпник на кандидатската листа за кмет на кметство с. Крушевец, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в община Созопол

            Постъпило е заявление от ПП ВОЛЯ,  с вх. № 4/22.10.2019 г. от Входящия регистър на ОИК – Созопол за предложени за регистрация застъпници и заместващи застъпници, за регистрация на застъпник на кандидатската листа за кмет на кметство с. Зидарово, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени заявление, пълномощно и списък на застъпниците за кмет на кметство с. Крушевец – на хартиен носител и в електронен вид.

След като констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 118, във връзка с чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс, на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 от Изборния кодекс, и като съобрази указанията, дадени с Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, и въз основа на подадените документи, Общинската избирателна комисия – Созопол

РЕШИ:

 1. Регистрира застъпник на кандидатската листа на ПП ВОЛЯ за кмет на кметство с. Крушевец, община Созопол, както следва:

по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

 
 

1

Стефка Драгова Шопова

********

 
       

 

 1. Указва на регистрираното като застъпник лице следното:

2.1. Застъпникът има право:

 • подпомага кандидатите от кандидатската листа на партия, коалиция или инициативен комитет в изборния район (района) и да представлява техните интереси;
 • присъства на заседанията на избирателните комисии;
 • присъства при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;
 • присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;
 • присъства в изборното помещение по време на гласуването;
 • присъства в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;
 • присъства при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии;
 • получи срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район (район);
 • подава жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.
 • На заседанията на комисиите може да присъства само един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция или инициативен комитет, а при избори за общински съветници и за кметове кандидатските листи за общински съветници и за кметове на една и съща партия или коалиция може да бъдат представлявани общо от един застъпник.
 • Застъпникът не може да бъде придружител.
 • От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите застъпникът има качество на длъжностно лице по смисъла на чл.93, ал.1, буква „б" от Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидатската листа е заличена, заличаването е в сила и за неговите застъпници.
 • Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци, се отстраняват от участие в изборния ден с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.
 • От регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите застъпниците се легитимират с издаденото им удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.
 1. Разпорежда на регистрираното като застъпник лице да се издаде съответното удостоверение по образец, утвърден от Централната избирателна комисия.

Регистрираното като застъпник лице да бъде вписано в Публичния регистър на застъпниците.

Препис от решението да се обяви на информационното табло и да се публикува на електронната страница на Общинска избирателна комисия – Созопол.

 

            Решението може да бъде оспорено в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Виржиния Хайк Караджиян

Секретар: Костадина Ганчева Хрусанова

* Публикувано на 23.10.2019 в 22:28 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 151-МИ / 21.02.2020

  относно: прекратяване пълномощията на общински съветник и oбявяване за избран кандидат при предсрочно прекратяване на пълномощията

 • № 150-МИ / 04.11.2019

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от списъка с избраните общински съветници и oбявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

 • № 149-МИ / 04.11.2019

  относно: Заличаване на обявен за избран общински съветник от списъка с избраните общински съветници и oбявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

всички решения